• De richtlijnen zullen uitgehangen worden, zowel binnen als buiten het salon
 • Ik ben de verantwoordelijke contactpersoon Covid-19. Mijn contactgegevens zullen geafficheerd worden in het salon.
 • Zowel de schoonheidsspecialiste en de klant dienen hun temperatuur te nemen. De schoonheidsspecialiste dient dit te doen voor ze begint te werken en de klant voor haar behandeling thuis. Bij een verhoogde temperatuur is het verboden om te werken of te komen naar u behandeling. Dit is een individuele verantwoordelijkheid.
 • Ik werk enkel op afspraak waarbij de duurtijd van de behandeling beperkt wordt tot het absolute minimum.
 • Na elke klant wordt de ruimte verlucht en zal de werkruimte + materiaal ontsmet worden.
 • Wachten in de wachtzaal/ ruimte is niet toegestaan. Er zal een stoeltje geplaatst worden onder het portaaltje of even wachten in de auto.
 • Maximaal 1 klant per 10m2 is toegestaan. Ik kan meer dan 1 persoon behandelen op voorwaarde dat de klanten minimaal 1m5 kan worden gegarandeerd en met een maximum van 2 klanten.
 • Eten, drinken, snacks, magazines en dagbladen mogen niet aan de klant gegeven worden.
 • De social distance regels moeten onder elke omstandigheid worden gegarandeerd, meer specifiek de regel van 1,5m afstand tussen 2 personen, volgens de strikte voorwaarde van het protocol en enkel indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een behandeling.
 • De verplaatsingen van klanten in je salon dienen te worden geminimaliseerd om contact in alle omstandigheden te vermijden.
 • Het salon is uitgerust met een CO2 meter, die toelaat om permanent en real time de concentratie CO2 te meten in de kamer/ ruimte, dienen de ramen en de deuren enkel te geopend indien de concentratie CO2 te hoog ligt. (> 800 ppm)
 • De schoonheidsspecialiste dient een chirurgisch masker ( CE gekeurd) te dragen in het salon of op de plaats van de dienstverlening. De klant dient een mondmasker te dragen die de mond, neus en kin bedekt, vastgemaakt achter de oren. Dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Indien er een medische noodzaak bestaat, mag de klant een faceshield dragen. De personen die niet in de mogelijkheid zijn om een masker te dragen , mogen een alternatief uit stof of faceshield dragen in geval van een handicapt, geattesteerd door een medisch getuigschrift.
 • Het mondmasker mag enkel verwijderd worden voor een gelaatsverzorging en dit enkel voor de strikt minimale tijd nodig om de behandeling uit te voeren.
 • Een staander voor handhygiëne zal opgesteld worden aan de ingang van het salon.
 • De schoonheidsspecialiste dient de handen te wassen en te ontsmetten voor de start van elke behandeling.